Privacy policy

Dit is de privacy policy van WeCare4Hair. In deze privacy policy wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, hoe wij aan de gegevens komen en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. De informatie die wij over u verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze welke in overeenstemming is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Het kan dan gaan om gegevens zoals NAW-gegevens, emailadres, telefoonnummer en betaalgegevens. WeCare4Hair verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Om de gesloten overeenkomst met u uit te voeren
  2. Om u te informeren over het verloop van uw bestelling
  3. Om de website en bijbehorende technologieën te beveiligen, te onderhouden en te optimaliseren

De persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij WeCare4Hair daartoe op grond van de wet of regelgeving verplicht is.

Gebruik van cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer staan niet beschadigen. Met behulp van cookies kan er onder meer voor worden gezorgd dat u bij een bezoek aan onze website niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. WeCare4Hair gebruikt bijvoorbeeld cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelwagen heeft liggen. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt.

Social media buttons

Op de website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Bewaartermijnen

WeCare4Hair bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. 


Beveiliging

WeCare4Hair heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Websites van derden

Deze privacy policy is niet van toepassing op websites van derden die door middel van hyperlinks met deze website zijn verbonden. WeCare4Hair kan niet garanderen dat derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Inzage, correctie en recht van verzet

U kunt bij ons een verzoek indienen voor inzage tot uw gegevens of tot wijziging van uw gegevens indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. Daarnaast kunt u ons op de hoogte stellen indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. In alle gevallen kunt u een e-mail sturen naar info@wecare4hair.com of navolgend adres van ons gebruiken:

Neerstraat 35
3980 Tessenderlo
België

Wijzigingen

WeCare4Hair blijft haar diensten ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy policy als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. WeCare4Hair adviseert u dan ook deze privacy policy regelmatig te raadplegen.

Vragen

Mocht u nog vragen hebben met betrekking tot deze privacy policy, dan kunt u contact met WeCare4Hair opnemen door een e-mail te sturen naar info@wecare4hair.com.