Algemene voorwaarden

WeCare4Hair.com erkent elektronische communicatie en zal de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen enkel vanwege het feit dat de communicatie elektronisch is.

Betrokken partijen
Onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van alle gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen tussen WeCare4Hair.com (als zijnde leverancier) en U (als zijnde afnemer).

Totstandkoming van een overeenkomst
Een overeenkomst met U komt tot stand wanneer U na het plaatsen van een elektronische bestelling (Bestelformulier) een elektronische bevestiging van WeCare4Hair.com hebt ontvangen. Wij accepteren uitsluitend bestellingen via het Internet. Orders worden binnen 1 tot 8 werkdagen na bestelling uitgevoerd een en ander mede afhankelijk van de door u gekozen betalingswijze. U ontvangt van iedere bestelling een orderbevestiging per e-mail, waarin het factuurnummer, de prijs, eventuele extra kosten, verwachte levertijd en de door u gekozen betalingswijze worden vermeld.

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen op deze website zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de bestelde producten. Alle afbeeldingen op de website van de te bestellen producten vormen slechts een indicatie die bovendien nog afhangt van de kwaliteit en de instelling van de gebruikte monitor.WeCare4Hair.com is niet aansprakelijk voor afwijking van welke aard dan ook.

Eigendomsvoorbehoud
Het eigendom van de door WeCare4Hair.com geleverde goederen gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan WeCare4Hair.com verschuldigd bent, hebt voldaan. Het risico ter zake van de geleverde goederen gaat op het moment van levering op u over.

Productprijzen
Alle aangegeven prijzen zijn in Euro inclusief BTW. Eventuele verzendkosten en verwijderingsbijdrage zijn niet bij de prijzen inbegrepen. Alle afbeeldingen, prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud. Sinds 1999 kent België een wet voor afgedankte elektronica producten. Dit houdt onder meer in dat sommige producten belast zijn met een zogenaamde “verwijderingsbijdrage”. Deze bijdrage wordt u, boven op de verkoopprijs in rekening gebracht en zal ten goede komen aan de recycling van elektronische apparatuur. De hoogte van deze verwijderingsbijdrage is afhankelijk van het type product.

Kopers uit Nederland moeten ook hun btw-nummer ingeven maar mag er geen btw bijgerekend worden bij de afrekening vanwege artikel 39 bis (vrijstelling van btw ).